ORIGINAL WORK


grandpa inc.

TABLE TENNIS RACKET STAND

Product
TABLE TENNIS RACKET STAND

「ユーモアてん。/ SENSE OF HUMOR 」
to 21_21 design sight exhibition

TABLE TENNIS RACKET STAND
by KOHEI WATANABE

Direction: Katsumi Asaba
Photo: kaoru suzuki


PREV

NEXT